2WAY verzorgt fallback voor het communicatiesysteem C2000.

Meer dan 80.000 hulpverleners, communiceren 7 dagen per week, 24 uur per dag via C2000 met de meldkamer en met elkaar. Ze gebruiken dit gesloten systeem tijdens hun dagelijkse werkzaamheden, maar ook bij grote incidenten en rampen. In geval bij uitval of storing van het C2000 netwerk maakt de Nationale Politie gebruik van een Push-to-Talk applicatie. In eerste instantie als tijdelijke fallback, maar sinds dit jaar ook als officiƫle fallbackvoorziening. 2WAY heeft begin 2022 hiervoor de Europese aanbesteding gewonnen en verzorgt deze voorziening voor de komende 4 jaar (met optie tot verlenging).

Alle hulpdiensten op 1 netwerk
C2000 is het communicatiesysteem voor de hulpdiensten. Politie, brandweer, ambulancediensten en onderdelen van het ministerie van Defensie en daaraan gekoppelde organisaties gebruiken het digitale systeem voor hun mobiele communicatie. Met C2000 kunnen hulpverleners snel mondeling informatie met elkaar delen. Het is een gesloten end-to-end systeem, dat ook bij zware belasting operationeel blijft, en waarmee hulpverleners direct de meldkamer kunnen bereiken met de noodknop op hun portofoon.

Fallback bij uitval van C2000
Om bij storing of uitval van C2000 te voorkomen dat cruciale communicatie wegvalt, heeft de Nationale Politie medio 2020 een Europese aanbesteding uitgeschreven. De opdracht hiervan omvat het leveren van een Push-to-Talk dienst, die commercial-off-the-shelf beschikbaar is, waarmee communicatie kan plaatsvinden tussen de centralist en de gebruiker, en de gebruikers onderling.

De Push-to-Talk dienst is bedoeld om als functionele vervanging te dienen voor de C2000- communicatie-infrastructuur en moet daarom vergelijkbare basisfunctionaliteit bieden. Deze bestaan uit:

 • Groepsgesprekken: een hulpverlener dan wel centralist meldt zich aan op een groepsgesprek, luistert mee naar de gesprekken in die groep en kan zelf deelnemen door de Push-to-Talk knop in te drukken;
 • In het systeem te definiĆ«ren statusberichten tussen een randapparaat en een centralist;
 • Noodoproep: starten van groepsgesprek met hoge prioriteit, welk lopende gesprekken onderbreekt.
 • De aanwezigheid van een fysieke noodknop waarmee het mogelijk is een noodoproep met voorrang boven het overige berichtenverkeer af te handelen.

Gunning opdracht aan 2WAY
Op basis van de gestelde criteria heeft 2WAY een landelijke Push-to-Talk oplossing aangeboden op basis van Grouptalk. Deze missiekritische Push-to-Talk applicatie biedt kraakheldere audiokwaliteit en biedt een hoge beschikbaarheid, gebruikmakend van een lage bandbreedte. De applicatie is volledig ingericht op de werkprocessen van de hulpdiensten. Na een zorgvuldige selectieprocedure heeft de Nationale Politie eind januari 2022 de opdracht om de fallbackvoorziening voor de komende 4 jaar te verzorgen aan 2WAY gegund.

Tot de scope van de opdracht bevat de volgende onderdelen:

 • Het leveren, beheren (met uitzondering van functioneel beheer) en onderhouden van een beveiligde Push-to-Talk dienst op basis van Software as a Service (SaaS);
 • Het leveren, beheren en onderhouden van koppelvlakken die eventueel worden gebruikt voor de door de Politie aangewezen applicaties en systemen;
 • Het ter beschikking stellen van een Push-to-Talk applicatie (PTT-app) ten behoeve van Gebruikers van de Gebruikersorganisaties;
 • Het ter beschikking stellen van radiobedienfunctionaliteit aan Centralisten (webbased);
 • Het ter beschikking stellen van beheerfunctionaliteit aan beheerders (webbased);
 • Het leveren van opleidingsmateriaal ten behoeve van de medewerkers van de Gebruikersorganisaties;
 • Optioneel: Het op afroep door Opdrachtgever leveren van devices en/of accessoires die correct met de app samenwerken.

De oplevering van de fallbackvoorziening is per 1 juli jl. gerealiseerd.

Meer weten?

Neem contact met ons op.

Let's Talk!