Privacy Statement & Disclaimer

2WAY verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze Privacy Statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Deze Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van 2WAY en de door contactaanvragen en verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Autoriteit Persoonsgegevens

2Way verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij behandelen persoonsgegevens en data vertrouwelijk en zorgvuldig t.b.v. onze eigen organisatie. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden zonder toestemming vooraf.

Verwerking Persoonsgegevens

2WAY behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. 2WAY verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het abonneren op de nieuwsbrief en bij een bezoek aan onze bedrijfsevenementen en -activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van onze eigen administratie, om u op de hoogte te houden van onze dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht of door 2WAY hiervan per email op de hoogte stellen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies

De website www.2-way.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat 2WAY na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. 2WAY gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Uiteraard kunt u het gebruik van cookies ook uitschakelen.

Let op: wanneer u cookies uitschakelt via uw browser kan het voorkomen dat bepaalde diensten of delen van deze website niet of niet optimaal functioneren.

Disclaimer

2WAY zet zich naar alle redelijkheid in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar kan geen garantie geven voor juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2WAY aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die mocht voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze site, of uit het gebruik van informatie van deze site. Door op bepaalde links binnen de site te klikken komt u op andere sites van
bijvoorbeeld leveranciers en/of klanten, waarvoor 2WAY geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. 2WAY behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van de site evenals de benodigde software op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Auteursrecht

Op de inhoud van deze site rust auteursrecht. Teksten, audio- en beeldmateriaal en bronbestanden mogen uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Niets van deze site mag door derden worden hergebruikt, bewerkt dan wel gepubliceerd zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van 2WAY.

Wijziging Privacy Statement & Disclaimer

2WAY behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Statement & Disclaimer. Wij adviseren u regelmatig deze pagina te raadplegen om te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Meer weten?

Neem contact met ons op.

Let's Talk!