2WAY behaalt ISO27001 mét BIO-BBN2 certificering.

Na het doorlopen van een succesvolle audit eerder dit jaar, heeft 2WAY op 14 april jl. uit handen van DigiTrust het officiële ISO27001 – BIO-BBN2 certificaat in ontvangst genomen. Met het behalen van dit certificaat is aantoonbaar gemaakt dat het managementsysteem van 2WAY voldoet aan de strenge normeisen op gebied van informatiebeveiliging.

ISO27001 is de internationale standaard voor informatiebeveiliging, gericht op procesmatig inrichten van beveiligingsmaatregelen en heeft betrekking op alle elementen van informatiebeveiliging; beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid.

Het toepassingsgebied waarvoor 2WAY is gecertificeerd omvat het beveiligen van informatie met betrekking tot het door 2WAY uitgevoerde technisch beheer van missie kritische netwerken. Hiertoe verricht 2WAY door middel van haar Network Operations Center (NOC) voor haar opdrachtgevers ondersteunende werkzaamheden op gebied van technisch beheer.

Met de BIO-BBN2 classificatie toont 2WAY tevens aan dat zij als overheidspartner aantoonbaar voldoet aan de gestelde BIO eisen. De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is het basisnormkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen (Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen). Het BIO-BBN2, is het Basis Beveiliging Niveau waarbinnen de meeste informatie binnen de overheid wordt ingeschaald. Het gaat hier om huisvaderschap voor informatie. BBN2 is het minimale niveau waarop met persoonsgegevens wordt gewerkt.

Arnoud Hensen, CISO bij 2WAY: “Wij zijn erg trots op het behalen van de ISO27001 certificering met aanvullende BIO eisen. Om optimaal draagvlak binnen 2WAY te krijgen, is er bewust voor gekozen om het certificeringstraject zelfstandig, zonder ondersteuning van een extern adviesbureau, te doorlopen. Uitgangspunten hiervoor waren de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid die op managementniveau gedragen dient te worden en de algehele bewustwording van informatiebeveiliging binnen de gehele organisatie. Voor onze opdrachtgevers toont de BIO-BBN2 aan dat 2WAY compliant is en aan de gestelde verantwoordelijkheden én verplichtingen binnen overheidsorganisaties kan voldoen.”

Het certificeringtraject binnen 2WAY is succesvol begeleid door Ron Top, projectmanager ISMS.

Meer weten?

Neem contact met ons op.

Let's Talk!