Online portal

2WAY ondersteunt de klantprocessen, die zijn ingericht binnen onze servicemanagementtool. Wij kunnen informatie verstrekken over uw assets; wanneer er assets zijn ingekocht en uitgeleverd, waar zij zich bevinden, hoeveel meldingen er per asset hebben plaatsgevonden en met welke oorzaak. In het portal kunnen alle storingen worden vastgelegd, gemonitord en opgevolgd. De achterliggende serviceorganisatie wordt via vaste processen aangestuurd.

Transparantie in serviceproces

Het beschikbaar maken van het portal voor de klant is één van de ontwikkelingen waar wij binnen 2WAY nu aan werken. Inzicht bieden in de contractvoorwaarden, de garantiebepalingen, doorlooptijden van ingelegde meldingen en de status van de melding die onze serviceorganisatie aanstuurt. Dit sluit aan op onze overtuiging om helder en transparant te zijn in onze manier van werken, waaronder het verlenen van service en onderhoud.

Processen optimaliseren door meer inzicht

Door het bieden van informatie en inzicht is de klant in staat zijn processen verder te optimaliseren. Om die reden breiden we onze rapportagemogelijkheden verder uit. Wij doen dat op basis van Business Intelligence (BI). Onze klanten weten over welke informatie zij willen beschikken, wij weten wat daarvoor nodig is. We bundelen de data en presenteren het voor de klant in een heldere rapportage.

Wilt u nader kennismaken met 2WAY?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Let's Talk!