Overname van 2WAY door Flash Private Mobile Networks

Flash Private Mobile Networks is vanaf vandaag voor 100% eigenaar van 2WAY BV. 2WAY ontstond 3 jaar geleden uit een samenwerking tussen Flash Private Mobile Networks en SAIT, gericht op het bundelen van de krachten binnen de markt van Openbare Orde en Veiligheid.

De groei van 2WAY vraagt om een meer zelfstandige en efficiëntere operatie. Om dit te realiseren, is in goed overleg besloten dat SAIT haar aandelen overdraagt aan Flash, met het doel om optimale kwaliteit en continuïteit te kunnen borgen in de service- en dienstverlening die 2WAY biedt aan haar opdrachtgevers.

Vanaf juli 2014 verzorgt 2WAY het onderhoud van het P2000-netwerk, onderdeel van de C2000-infrastructuur. Deze is van cruciaal belang voor de hulpdiensten, vandaar dat het ministerie van Veiligheid en Justitie hoge eisen stelt aan de service- en dienstverlening op het netwerk.

2WAY heeft zich sinds de oprichting drie jaar geleden actief gericht op de borging van kennis en expertise uit beide moederorganisaties, waardoor 2WAY inmiddels beschikt over een goed opgeleid team binnen de Flash-organisatie. Dit blijft onveranderd. Daarnaast is het serviceproces geheel geautomatiseerd, geborgd en inzichtelijk gemaakt via de online servicetool.

2WAY kenmerkt zich net als Flash Private Mobile Networks door haar flexibele, hands-on manier van werken en klantgerichte houding. Roel Zwanikken, CEO van 2WAY, is blij met de ontwikkeling: “Ons beleid is gericht op een lange termijn relatie met de klant en dat kan alleen als wij onze service- en dienstverlening dusdanig organiseren dat de klant tevreden blijft.”

Meer weten?

Neem contact met ons op.

Let's Talk!